Farley Raap

Voorzitter & oprichter PRO-CESĀ 
farley.raap@stichtingproces.nl

Huidige functies

  • Voorzitter bestuur Stichting PRO-CES
  • Zelfstandig Audiovisueel technicus

 

Droom voor PRO-CES

Mijn droom is er voor te zorgen dat jongeren hun skills voor 200% inzetten. Ik wil hen via Stichting PRO-CES de mogelijkheid bieden hun dromen en ambities te verwezenlijken. En daarbij, hen laten (in)zien dat iedereen ver kan komen, maar dat je daar hard voor moet werken. Of het nou gaat om muziek, dans, tekst of een ander talent. Jongeren moeten leren opstaan door te vallen, en in dat proces wil Stichting PRO-CES ze helpen, stimuleren en op weg helpen. Daarnaast is het voor mij fantastisch als we er via de stichting aan bijdragen dat alle jongeren, ongeacht hun afkomst, dezelfde kansen krijgen. En ter afsluiting, dat we beter zichtbaar maken wat we allemaal doen. Tot op heden hebben we talloze activiteiten met jongeren ontplooid maar te weinig aan PR gedaan. Dat moet veranderen zodat Rotterdam ons leert kennen als de professionele en ambitieuze club die we zijn.

 


Comments are closed.

Back to Top ↑