Ons team

Onze teamleden brengen hun toewijding en inspiratie mee binnen de stichting, en ondersteunen de jongeren op hun eigen expertise gebied. We werken daarnaast samen met individuele zorgprofessionals op de gebieden gezondheidspsychologie  ambulante zorg, gedragsproblemen en maatschappelijk werk. Zij ondersteunen en begeleiden de deelnemers rondom hun persoonlijke ontwikkeling, inclusief de haperingen die daarin zijn opgetreden. Gezamenlijk werkt het hele team van PRO-CES met de blik op talentontwikkeling van elke jongere; Wat kun je? Wat wil je? En hoe ziet de – realistische – weg daartoe eruit?

EEN AANTAL TEAMLEDEN 

Eric Nieuw
Mens & Maatschappij
Jerry Luxenburg
Fashion & Lifestyle
Danilo Tavares
Muziek
Marlous Wessels
Organisatie & Educatie
Saliano Patinama
Multimedia Productie
Dennis Drenthe
Sport & Welzijn
Alwin Burke
Muziek & Performance

Zorg & Welzijn


BESTUUR 

Farley Raap
Voorzitter
farley.raap@stichtingproces.nl

Bernice Harel
Secretaris
Eugene Salas
Penningmeester


Comments are closed.

Back to Top ↑