De stichting

Stichting PRO-CES is een kersverse, cultureel-maatschappelijke netwerkorganisatie bestaande uit excellente professionals op de gebieden Kunst & Cultuur, Sport, Zorg, en Organisatieontwikkeling. De stichting is opgericht ter bevordering (PRO-) van Cultuur, Evenwicht & Samenwerking.

We richten ons in samenwerking met actieve bewoners en vrijwilligers op mens en maatschappij, met specifieke aandacht voor de jeugd. PRO-CES functioneert als een Netwerkorganisatie. Dat wil zeggen dat PRO-CES de spin in het web is van verschillende zelfstandige professionals die stevige roots hebben in de Muziek, Dans, Multimedia, Sport, Theater, Zorg, Mode en Lifestyle -wereld. Als individu hebben ze hun sporen ruimschoots verdiend, nu werken ze samen onder de vlag van PRO-CES. Niemand is ‘in dienst’ van PRO-CES, maar iedereen stelt zijn of haar expertise beschikbaar ‘ten dienste van’. Alle teamleden zijn al jaren werkzaam in hun specialisme, met als speerpunt jongeren.

Jongeren hebben behoefte aan gerichte vrijetijdsbesteding, ontwikkeling en toekomstperspectief. PRO-CES speelt in op deze behoefte middels een integraal aanbod op Kunst, Cultuur & Welzijn. De verbinding met Welzijn is voor ons van essentieel belang. Voor ons is Kunst en Cultuur een manier om te komen tot persoonlijke ontwikkeling, simpelweg om een leuker en productiever mens te worden. Anders gezegd:

“Ontwikkel het talent en je ontwikkelt de persoon, ontwikkel de persoon en je ontwikkelt het talent”.

 

 


Comments are closed.

Back to Top ↑